cases

De weg naar persoonlijke kracht, vitaliteit en constructieve samenwerking verloopt voor ieder anders. Om een indruk te krijgen van de werkwijze van Hoogte 70, zijn op deze pagina een aantal cases opgenomen.

pijlen
´´Wat een motivatie om te blijven bewegen´´


bedrijf Dienstverlener zorg en welzijn
situatie Cultuuromslag intern
aanpak Workshop

Resultaat Inzicht in dynamiek tussen afdelingen en handvatten om eigen positie te bepalen


Een afdeling van een dienstverlener voor lichamelijk en verstandelijk beperkten, zit midden in een veranderingsproces. Er moeten zakelijke en heldere afspraken komen tussen de zorgunits die de zorg inkopen en de afdeling die de zorg levert.
--------------------------------------------
“Effect is letterlijk

indrukwekkend”
---------------------------------------------

De medewerkers van die laatste afdeling hebben moeite om hun positie te bepalen in de dynamiek van dit veranderingsproces. De gewenste cultuuromslag is helder, maar hoe pakken ze het in de dagelijkse praktijk aan?

Marieke Tiedink:
“In samenspraak met de organisatie heb ik voor 80 medewerkers een workshop ontwikkeld, toegesneden op de situatie. De essentie: medewerkers kunnen de spanningsvelden in hun baan aan den lijve ervaren en worden uitgenodigd om nieuw gedrag uit te proberen. De werkvormen: Het uitspelen van situaties door twee briljante acteurs sprak tot de verbeelding en prikkelde het zoeken naar alternatieven. Deelnemers gingen er vervolgens in groepjes mee aan de slag. De sfeer: open, actief, ontdekkend en met humor.

manager
“Het effect op de deelnemers was en is een half jaar later nog steeds indrukwekkend. Ze hebben het heel goed opgepikt. Ik zie dat de bereidheid om het veranderingstraject in te gaan, is toegenomen. Ze hebben meer lol in het uitproberen van iets nieuws, de motivatie om te blijven bewegen blijft in stand! Medewerkers spreken elkaar er nog op aan.”

---------------------------------------------


pijlen
´´doorgaan of stilstaan´´

bedrijf Productiebedrijf
situatie Haalbaarheid doorgroei
aanpak Ontwikkelings-assessment

resultaat Objectief zicht op potentie

Het bedrijf wilde handvatten aangereikt krijgen over de ontwikkelingsmogelijkheden van een werknemer. Kan hij doorgroeien? Misschien moet er extra begeleiding of scholing aan te pas komen?

Marieke Tiedink:

“De medewerker was al werkzaam op de afdeling en het lag in de lijn der verwachting dat hij zou doorgroeien naar de positie van shutdowncoördinator. De leidinggevende en hr-adivseur wilden echter meer zekerheid hebben over de haalbaarheid van deze stap, mede gezien de verhoogde eisen aan de functie. Met behulp van een ontwikkelings-assessment heb ik onderzocht of deze stap voor hem haalbaar is en welke aspecten hij zou moeten versterken om succesvol te kunnen opereren in deze functie.”

medewerker

“Ik heb het assessment als prettig en leerzaam ervaren. Ik weet nu wat mijn werk- en denkniveau is. Dat geeft steun en bevestiging. Belangrijker nog waren de rollenspelen. Ik ben goed gaan nadenken over mijn benadering. Waar ik vooral achter kwam: met ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’ bereik ik veel meer. Dat ben ik nu gericht aan het oefenen.”

HR-advisor

“Een heel belangrijke opbrengst van dit assessment is acceptatie. De medewerker heeft zelf ervaren wat zijn punt van aandacht is. Daar kan hij nu mee aan de slag.”

leidinggevende

“Het totale rapport met daarin de intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid en werkstijlen leidde tot een open gesprek tussen de medewerker en mij, waarin we voorbeelden uit de praktijk gingen bespreken. Vanuit deze situatie was het makkelijker dan daarvoor om constructieve afspraken te maken op het gebied van ontwikkeling en coaching op gezamenlijk gekozen aandachtsgebieden. “

“Ik ben van mening dat door dit traject een sterkere (vertrouwens)band is ontstaan tussen mij en deze medewerker. Hij is zich bewust geworden van de positieve en negatieve kanten van zijn persoonlijk handelen en werkstijl. Door deze bewustwording kan hij nu efficiënter en gerichter handelen. Zelf heb ik het advies coaching on the job in combinatie met feedback"  ter harte genomen, ondersteund met een wekelijks terugkerend gesprek(je) hoe zaken verlopen zijn.“ 

---------------------------------------------
--------------------------------------------

 

 

 

pijlen
´´toegenomen zekerheid´´


bedrijf Farmaceutisch concern
situatie Toekomstonzekerheid
aanpak Coaching

Resultaat Toekomstperspectief

Een verpleegkundige had moeite met haar functieverandering. Waar lagen haar kwaliteiten? Hoe kon ze vanaf nu verder groeien in de organisatie?

Marieke Tiedink:

In de gesprekken heeft deze medewerker gewerkt aan helder denken en helder voelen. Het doel: meer vertrouwen, rust en gecoördineerde actie.

verpleegkundige:
“Ik ben vanuit HRM en mijn leidinggevende doorverwezen en terecht gekomen bij Marieke Tiedink. Van het intakegesprek kan ik mij herinneren dat ik samen met Marieke keek naar mijn functieverandering in de lopende reorganisatie binnen Merck. Tijdens de intake werd afgesproken dat ik een vijftal sessies zou krijgen om inzicht te krijgen in mijn potentieel.

---------------------------------------------
"Mogelijkheden en hindernissen"
---------------------------------------------

De gesprekken met Marieke heb ik als zeer prettig ervaren, mede door haar groot inlevingsvermogen. Ik mag bij haar zijn wie ik ben! Door de actieve gesprekken tussen ons, het meedenken, de vraagtekens, het spiegelen en de feedback, kwam er een goed beeld van mijn mogelijkheden en hindernissen die ik moest nemen.

Marieke heeft mij laten zien dat ik stevig op de grond sta, ik heb vertrouwen en gevoel dat ik meer controle heb over mijn loopbaan en daarmee de juiste keuze kan maken voor de toekomst.”

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

 

pijlen

contact

T: 06 - 38 25 83 66

Mail je vraag

Laat je terugbellen

Route en adresgegevens

 

 
 

profiel